Functioneel ontwerp voor je webshop of applicatie

Functioneel-ontwerp-sticky-notes.jpg

Een functioneel ontwerp (FO) is de blauwdruk voor je website, applicatie of je webshop. Zie het als een complete uitwerking van de gewenste functionaliteiten overzichtelijk gebundeld in één document. Hierin staat precies beschreven wat ontwikkelaars gaan maken.

Vervolgens biedt het functioneel ontwerp input voor het technisch ontwerp (TO) en het grafisch ontwerp (GO). Omdat de basis van het eindresultaat in grote maten wordt bepaald door het FO is het van grote meerwaarde.

Een FO biedt duidelijke richtlijnen waar niet of nauwelijks vanaf wordt geweken tijdens de verdere ontwikkeling. Dit voorkomt miscommunicatie en verschil van inzicht.

Waaruit bestaat een functioneel ontwerp?

Per project bekijken we waaruit het functioneel ontwerp moet bestaan. Dit kan per klant / project verschillen. Maar een aantal elementen nemen we eigenlijk altijd op in het FO:

· Inleiding

· Doelgroep

· Doelen van het project (website, webshop, applicatie)

· Structuur

· Functionaliteiten per pagina

· Optionele functionaliteiten

Daarnaast voegen we wireframes (ook wel mockups genoemd) toe aan het FO. Dit is een visueel hulpmiddel. Zie dit als een bouwtekening van de website of webshop.

Waarom een functioneel ontwerp?

Een investering in een FO is absoluut verstandig. Bij de ontwikkeling van een nieuwe Magento of Shopware webshop of een maatwerk applicatie werkt Websignaal nooit zonder een FO. Een huis wordt toch ook niet gebouwd zonder bouwtekening?

Wij gebruiken het FO om echt alle wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart te brengen. Hiermee zorgen we ook voor een stukje verwachtingsmanagement.

Afhankelijk van de klant vinden er (meerdere) interviews plaats. Vaak met verschillende afdelingen die met de webshop of applicatie te maken hebben. Zo worden alle stakeholders binnen de organisatie 'gehoord' en bij het project betrokken.

Functioneel-ontwerp-architect.jpg

Functioneel ontwerp - overzicht

PatrickLeenders.jpg

MoSCoW-methode

Na goedkeuring van het FO, biedt het FO de basis voor de projectscope en een mogelijke offerte voor de daadwerkelijke ontwikkeling. Het bepalen van het succes van het eindproduct meten we aan de hand van succes factoren. Deze factoren stellen we op volgens de MoSCoW-methode. Hiermee wordt de hoogte van de prioriteit voor deze factoren aangegeven.

M = Must-have:

Minimale eisen waaraan het product moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, is het product als onbruikbaar te beschouwen.

S = Should-have:

Deze eisen worden geacht in het eindproduct te zijn. Wanneer dit niet het geval is, is dit zeer ongewenst, maar is het eindproduct wel bruikbaar.

C = Could-have:

Deze eisen komen alleen aan bod wanneer hier de tijd en ruimte voor is.

W = Won’t have:

Deze eisen zullen in het huidige project niet aan bod komen, maar zijn eventueel interessant voor toekomstige uitbreidingen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het maken van een functioneel ontwerp vrijblijvend contact met ons op.

Ben je op zoek naar een partner voor het ontwikkelen van een nieuwe webshop? Kijk dan vooral even op onze Magento of Shopware pagina.

Nieuwsgierig naar onze succesvolle projecten? Kijk dan eens bij onze cases.

bd-img-1.jpg

Ook succesvol in eCommerce worden?

Wil je ook succes in eCommerce? We kijken graag samen met jou waar voor jouw bedrijf kansen liggen en
hoe we samen online succes kunnen bereiken. Neem even contact met ons op en we gaan graag het gesprek met je aan.

[Button]