Het nut van een functioneel ontwerp

Een functioneel ontwerp (FO) is de blauwdruk van een website, applicatie of webshop. Zie het als een complete uitwerking van de gewenste functionaliteiten overzichtelijk gebundeld in één document. Hierin staat precies beschreven wat ontwikkelaars gaan maken.

Vervolgens biedt het functioneel ontwerp input voor het technisch ontwerp (TO) en het grafisch ontwerp (GO). Omdat de basis van het eindresultaat in grote maten wordt bepaald door het FO is het van grote meerwaarde.

Een FO biedt duidelijke richtlijnen waar niet of nauwelijks vanaf wordt geweken tijdens de verdere ontwikkeling. Dit voorkomt miscommunicatie en verschil van inzicht.

Waaruit bestaat een functioneel ontwerp?

Per project bekijken we waaruit het functioneel ontwerp moet bestaan. Dit kan per klant / project verschillen. Maar een aantal elementen nemen we eigenlijk altijd op in het FO:

  • Inleiding
  • Doelgroep
  • Doelen van het project (website, webshop, applicatie)
  • Structuur
  • Functionaliteiten per pagina
  • Optionele functionaliteiten

Vaak voegen we een wireframe (ook wel mockup genoemd) toe aan het FO. Dit is een visueel hulpmiddel. Zie dit als een bouwtekening van de website of webshop.

Waarom een functioneel ontwerp?

Een investering in een FO is absoluut verstandig. Bij de ontwikkeling van een nieuwe Magento webshop of een applicatie werkt Websignaal nooit zonder een FO. Een huis wordt toch ook niet gebouwd zonder bouwtekening?

Wij gebruiken het FO om echt alle wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart te brengen. Hiermee zorgen we ook voor een stukje verwachtingsmanagement.

MoSCoW-methode

Na goedkeuring van het FO, biedt het FO de basis voor de projectscope en een mogelijke offerte voor de daadwerkelijke ontwikkeling. Het bepalen van het succes van het eindproduct meten we aan de hand van succes factoren. Deze factoren stellen we op volgens de MoSCoW-methode. Hiermee wordt de hoogte van de prioriteit voor deze factoren aangegeven.

M = Must-have:
Minimale eisen waaraan het product moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, is het product als onbruikbaar te beschouwen.

S = Should-have:
Deze eisen worden geacht in het eindproduct te zijn. Wanneer dit niet het geval is, is dit zeer ongewenst, maar is het eindproduct wel bruikbaar.

C = Could-have:
Deze eisen komen alleen aan bod wanneer hier de tijd en ruimte voor is.

W = Won’t have:
Deze eisen zullen in het huidige project niet aan bod komen, maar zijn eventueel interessant voor toekomstige uitbreidingen.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over het maken van een functioneel ontwerp vrijblijvend contact met ons op.